Accoya-tre overflatebehandlet med Teknos produkter i India

Tidlig i 2010 ble Teknos kontaktet av Anuj Divanji fra Ritikaawood i India med tanke på levering av et industrielt overflatebehandlingssystem for treverk til et prosjekt som han arbeidet med. Han ønsket å levere fabrikkmalt kledning i tre til en prestisjefylt byggekontrakt i Pune. Bygningen skulle være hovedkontoret til Abil-gruppen på en meget sentral tomt i Pune, så ytelse var svært viktig.

«Det skulle bli det første prosjektet i India for fabrikkmalt trekledning,» sier Mark Hubbert, Business Support and Development Manager Teknos. «Det var også det første prosjektet for Ritikaawood, det første prosjektet i India for Accoya og det første prosjektet i India for Teknos. Så det satte i gang en rekke tekniske diskusjoner.»

Utfordringene strekker seg fra en årlig gjennomsnitts nedbørsmengde fra 800 til 3000mm, to til tre ganger solstrålingen sammenliknet med Nord-Europa og svært stor forurensing fra trafikk og støv. Teknos testing av AQUATOP 2600 systemet og Accoya ga en meget god indikasjon om at produktet vill gi gode resultater i dette klimaet og det ble enighet om prosjektet.

I september 2010, etter å ha besøkt India for å hjelpe til med å sette opp påføringsområdet i den nye Ritikaa-fabrikken og å lære opp sprøytemalerne, ble Teknos-behandlede Ritikaawood panelbord i Accoya levert til byggeplassen. Den lokale bekymringen knyttet seg til om malt panel ville fungere godt nok under utendørs eksponeringsforhold i India og det ble forventet at huset måtte males opp igjen etter 8-12 måneder. Teknos og Ritikaa lovet at tiden vil bli betydelig lengre på grunn av en kombinasjon av et meget holdbart malingssystem og den meget gode dimensjonsstabiliteten til Accoya.

Under et besøk i Pune i desember 2013 ble det utført en inspeksjon av Abil House kontrakten. «Ikke bare har den malte kledningen holdt seg godt,» sier Mark Hubbert. «Prosjektet ser stadig ut til å være i meget god stand uten synlig nedbryting av malingssystemet på noen av de fire veggflatene i bygningen.» Med de sørøstre og sørvestre veggflatene eksponert for den høyeste solenergien og den nordvestre veggflaten som beskytter bygningen mot monsunregnet, er det eneste vedlikeholdet som er foretatt til nå vasking av flatene med jevne mellomrom i den tørre årstiden for å fjerne støv. Noen områder som hadde vært utsatt for mekaniske skader ble påvist under inspeksjonen, men selv på disse stedene var det ingen progressiv nedbryting av overflatebehandlingen på grunn av fuktinntrenging eller nedbryting av Accoyaen.

Den opprinnelige gjennomskinnelige fargen er stadig tydelig med svært lite fargeforskjell mellom de bordene som er utsatt for størst solenergi og de som er i skyggen for sola. Alle disse problemstillingene ville være forventet med tradisjonelle indiske overflatebehandlingssystemer på underlag av treverk.

«Etter mer enn tre år kan vi klart erklære at vi har levert som lovet» avslutter Mark Hubbert.

Prosjektet ser stadig ut til å være i meget god stand uten synlig nedbryting av malingssystemet på noen av de fire veggflatene i bygningen.

Mark Hubbert, Technical Support Director