Lunastettu lupaus - Accoyan pintakäsittelyratkaisut toimivat Intiassa

Alkuvuodesta 2010 Intian Ritikaawoodin Mr Anuj Divanji otti yhteyttä Teknokseen ja kysyi, voisiko yhtiö toimittaa teollisuuden pintakäsittelyjärjestelmän työn alla olevaan projektiin. Hän halusi kokeilla tehdaspinnoitteista puupanelointia Punen arvokkaassa rakennussopimuskohteessa. Rakennuksesta oli määrä tulla Abil-konsernin Punessa sijaitseva pääkonttori, joten pintakäsittelyn laadulla olisi suuri merkitys. “Kyseessä oli Intian ensimmäinen teollisesti pintakäsitellyn ulkoverhouksen projekti”, kertoo Mark Hubbert Teknoksen Iso-Britannian yhtiöstä. “Se oli lisäksi ensimmäinen projekti Ritikaawoodille, ensimmäinen Intian projekti Accoyalle ja ensimmäinen Intian projekti Teknokselle. Se sai aikaan paljon teknisiä keskusteluja.” Haasteita ovat 800–3000 mm:n vuotuinen sademäärä, kaksin- tai kolminkertainen auringonsäteily Pohjois-Euroopaan verrattuna ja erittäin suuret liikenteen päästöt sekä muut ilmansaasteet. Teknoksen tarjoamilla AQUATOP 2600 -tuotteilla käsitellyn Accoyan testaus osoitti, että tuotteet kykenisivät toimimaan Intian ilmastossa – ja niin projektista päästiin sopimukseen.

Sen jälkeen kun Ritikaa-tehtaan pintakäsittelyosasto aloitti toimintansa Teknoksen avustuksella syyskuussa 2010, pintakäsitellyt Ritikaawood Accoya -ulkoverhouspaneelit toimitettiin rakennustyömaalle. Paikallinen huolenaihe oli, että pintakäsitelty puu ei toimisikaan hyvin Intian ulko-olosuhteissa ja että parhaassa tapauksessa 8–12 kuukauden kuluttua huoltomaalaus olisi tarpeen. Teknos ja Ritikaa kuitenkin lupasivat, että huoltomaalausväli olisi huomattavan pitkä erittäin kestävän pintakäsittelyjärjestelmän ja Accoyan erinomaisen mittavakauden vuoksi.

Erinomaisessa kunnossa kolmen vuoden jälkeen

Abil Housen sopimus tarkistettiin Punessa käynnin aikana joulukuussa 2013. “Pinta on toiminut erittäin hyvin,” Mark Hubbert kertoo. “Seinä on yhä erittäin hyvässä kunnossa eikä rakennuksen neljällä korkeustasolla ole merkkejä pinnoitusjärjestelmän vaurioitumisesta.” Vaikka kaakkois- ja lounaispuolet altistuvat auringonvalolle ja luoteispuoleen kohdistuu monsuunisateita, ainut tarpeellinen huoltotoimenpide tähän saakka on ollut pinnan säännöllinen pesu kuivina kausina pölyn poistamiseksi.

Tarkistuksen aikana oli havaittavissa joitakin alueita, joissa oli mekaanisia vaurioita, mutta niissäkään ei ole etenevää pinnoitteen vaurioitumista, johon olisi syynä Accoyan huononeminen tai kosteuden pääsy puuhun. Alkuperäinen kuultava väri on pysynyt hyvänä, ja värisävyssä on hyvin vähän eroa eniten auringonvalolle altistuvien alueiden ja varjossa olevien alueiden välillä. Kaikkia näitä ongelmia olisi ollut odotettavissa perinteisten intialaisten puun pintakäsittelyjärjestelmien kanssa.

“Yli kolmen vuoden jälkeen voimme varmuudella sanoa, että lupaus on pidetty”, toteaa Mark Hubbert lopuksi.

“The project continues to look in very good condition with no breakdown of the coating system evident on any of the four elevations of the building.” ABC

Mark Hubbert, Technical Support Director