Besparelser med Anti-graffiti produkter

Dyktig malt graffiti har blitt en etablert del av den urbane kulturen. Men graffiti er ikke ønsket på alle overflater. For å gjøre fjerning av uønsket graffiti lettere har Teknos utviklet både våtmaling og pulvermaling med graffitiresistente egenskaper.

I mange byer og tettsteder betraktes graffiti som en del av dagens urbane kulturen. Mange steder er graffiti lovlig, noe som har ført til at det lages utrolig mange fantasifulle graffitimalerier og mesterverk.

Men i flere land er det ulovlig å male graffiti på private eller offentlige overflater uten tillatelse, og graffitikunstnere kan bli holdt strafferettslig ansvarlig. Ulovlig graffiti anses som forsettlig skade på andres eiendom.

Overmaling er dyrt

Byer og for eksempel jernbaneselskaper bruker hvert år mange millioner kroner på å fjerne ulovlig graffiti og male om overflater. Problemet ser ut til å ha kommet for å bli, men Teknos' graffitiresistente produkter gjør fjerningen av uønsket graffiti lett og eliminerer behovet for å male om overflater.

"Teknos' anti-graffiti produkter danner en tett film på den malte overflaten og gjør den svært motstandsdyktig ovenfor løsemiddelbasert graffitirens og forhindrer spraymalingen i å trenge dypt ned i underlaget. I tillegg blir overflaten glatt, noe som gjør det enklere å fjerne graffitien. " sier Antti Karkola, som er kjemiker i Teknos' forsknings- og utviklingsavdeling.

"De graffitiresistente egenskapene er langtidsholdbare og tåler å bli vasket flere ganger. Teknos' produktspekter omfatter både våtmaling og pulvermaling med anti-grafitti egenskaper. Det transparente anti-graffiti overflatebehandlingsproduktet er også velegnet til vedlikeholdsmalinga," fortsetter Karkola.

Ingen grunn til å prøve å klatre på “Bestefars Bro”

“Bestefars bro” (Isoisänsilta) i Helsinki vil bli ferdigstilt våren 2016. Broen forbinder det nye boligområdet i Kalasatamamed med det populære rekreasjonsområdet Mustikkamaa. Broen er ganske nærme Suvilahti graffiti veggen, som alle urbane graffiti kunstelskere definitivt bør få med seg.

Normek Oy, som har samarbeidet med Teknos i mange år, har ansvaret for å bygge broens stålkonstruksjoner og for å overflatebehandle den. Stålkonstruksjonene på Bestefars bro ble malt med Teknos K44e malingssystem, i henhold til LIVI systemet, som er basert på retningslinjene om nye konstruksjoner i SILKO 3.351 utgitt av det den finske transportetaten, Liikennevirasto.

I tillegg vil de nederste delene av brobuen få påført en topcoat av den transparente graffitiresistente TEKNODUR 0290-19. I tillegg til å beskytte broen mot graffiti vil den også gi broen en meget glatt overflate, noe som vil gjøre det meget vanskelig å krysse broen ved å klatre på buen. 

Folk med forkjærlighet for urban graffitikunst bør besøke Suvilahti-graffitiveggen nær "Bestefars bro" (Isoisänsilta).