TEKNOLAC PRIMER 0168-10

Forbehandling

Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Omrøres grundig før bruk. Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,018". Små områder kan også males med pensel, men i dette tilfellet må et ekstra lag påføres for at oppnå den ønskede lagtykkelsen.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 860 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknotint
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av risikoen for selvantenning må søl av produktet, sprøytestøv og tilsmussede kluter oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette beholdere, eller avfallet bør brennes. Oppbevaring i vann kan også anbefales.