INFRALIT PE 8322-00

Polyester pulver

  • Pulverlakk

INFRALIT PE 8322-00 er et TGIC-fritt polyester pulver basert på polyester harpiks. Ved forhøyet temperatur smelter pulveret, herder og danner så den endelige malingsfilmen.

INFRALIT polyester pulver er velegnet til lakkering av produkter innenfor metallindustrien, som krever en værbestandig overflate, og som ikke gulner ved påvirkning av varme eller ultrafiolett lys. Eksempler på bruk er f.eks konstruksjoner som er permanent utendørs. Egnetheten av polyester pulvermalingens metalliske farger til utvendig bruk bør diskuteres med malingsprodusenten.

INFRALIT polyester pulver danner en mekanisk og kjemisk resistent film, som har god korrosjonsbestandighet. Overflaten har god glansstabilitet, selv under utendørs forhold. N 45545-2:2013+A1:2015 Jernbane-brannsikring av jernbanevogner. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3.

Sprøyting TRIBO/CORONA
Type overflate svakt bølget struktur
Herdetid 10 min/180°C (metall temperatur)
Godkjennelser og sertifikater