INFRALIT PE 8322-00

Polyester pulver

  • Pulverlakk

INFRALIT PE 8322-00 er et TGIC-fritt polyester pulver basert på polyester harpiks. Ved forhøyet temperatur smelter pulveret, herder og danner så den endelige malingsfilmen.

INFRALIT polyester pulver er velegnet til lakkering av produkter innenfor metallindustrien, som krever en værbestandig overflate, og som ikke gulner ved påvirkning av varme eller ultrafiolett lys. Eksempler på bruk er f.eks konstruksjoner som er permanent utendørs. Egnetheten av polyester pulvermalingens metalliske farger til utvendig bruk bør diskuteres med malingsprodusenten.

INFRALIT polyester pulver danner en mekanisk og kjemisk resistent film, som har god korrosjonsbestandighet. Overflaten har god glansstabilitet, selv under utendørs forhold. N 45545-2:2013+A1:2015 Jernbane-brannsikring av jernbanevogner. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3.

Anbefalt lagtykkelse Den anbefalte filmtykkelsen er 60 - 100 µm. Hvis filmtykkelsen overskrider 120 µm, kan vann som fordamper under herdeprosessen danne hull og bobler i malingsfilmen. Når det males med PE 8312 pulver skal den egnede film tykkelse finnes ved påføringstester av hvert pulver. Minimums filmtykkelse er vanligvis 100-120 μm.
Sprøyting TRIBO/CORONA
Type overflate svakt bølget struktur
Herdetid 10 min/180°C (metall temperatur)
Godkjennelser og sertifikater