HELO YACHT

Båtlakk

  • UV-resistent
  • Slitasje resistent
  • Løsemiddelbasert

HELO YACHT yacht lakk er en hurtigtørkende uretan / alkydbasert lakk med gode motstandsegenskaper. Fullfør: høyglans.

Eksempler på bruksområder er yacht, møbler og annet treverk når det er ønskelig med en holdbar lakkfrakk.

HELO YACHT gir utmerket motstand mot påvirkning fra vær og vann. Lakkfilmen har god glansretensjon og sprekker ikke eller går i oppløsning. Lakken inneholder UV-absorber og dermed gulner ikke lakken, heller ikke i sjøvann. Det beskytter treverket mot gråning og sprekker. Lakkfilmen er hard og samtidig elastisk og tåler dermed slitasje og støt. Vaskemidler, fett eller olje skader ikke lakken.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør overflatene for fett og skitt. Vask lakkerte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned gamle, intakte lakkstrøk. Hvis den gamle lakken er sprø eller flasser, fjernes den med skrape og malingsfjerner. Forsiktig avbrenning kan også brukes. Deretter slipes overflaten. Emner som er utsatt for fuktighet, forbehandles med ett råtebeskyttelseprodukt fra WOODEX-serien. Slip overflaten og fjern støvet før du lakkerer.

Påføring

Rør lakken grundig før bruk ned til bunnen av boksen. Fortynn lakken for maling med omtrent 20% med TEKNOSOLV 1621. Slip lett og fjern støvet før toppstrøket. Topplakk med ufortynnet yachtlakk av HELO YACHT. Påfør to til fire strøk med lakk. Slip lett og fjern støvet mellom alle lakkstrøkene. Påfør lakken med en bred lakkbørste.

Påføringsforhold

Overflaten som skal lakkeres, må være tørr. I løpet av lakk- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og lakken være over +5 °C. Den relative luftfuktigheten må være under 80%.

Oppbevaring

Må oppbevares tett lukket og holdes kjølig.
Tørrstoff ca. 44 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 500 g/l. Produktets VOC: maks. 500 g/l.
Glans Høyglans
Densitet abt. 9 g/ml
Tørketid - støvtørr etter 1 time
Tørketid – håndteringstørr etter 6 timer
Tynner TEKNOSOLV 1621 (løsemiddelbasert)
Rengjøring TEKNOSOLV 1621 (løsemiddelbasert)
Emballasje 1 L, 3 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også