Coronavirus COVID-19

INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

Lokale og globale forebyggende tiltak mot Coronavirus COVID-19 i teknos group

 
Oppdatert 02.04.2020

Kjære kunde

Usikkerheten rundt den globale spredningen av Coronavirus COVID-19 fortsetter å øke. Vi forstår at situasjonen skaper bekymringer blant våre kunder, ansatte og andre interessenter. Teknos tar sitt ansvar for trivsel og velferd for sine ansatte, kunder og leverandører ekstremt alvorlig og har iverksatt forebyggende tiltak for ikke å risikere personell eller andre interessenter.

Vi har også iverksatt forebyggende tiltak for å sikre drift og opprettholde leveranser til våre kunder. Konsern Ledergruppen har jevnlige skype-møter hvor man går igjennom situasjonen og oppdaterer tiltak. 

  • Teknos Norge AS vil ikke stenge, men vi tar situasjonen på alvor og følger anbefalinger fra lokale myndigheter
  • Iverksatt beredskapsplan for forsyningskjeden slik at vi kan opprettholde leveranser til våre kunder
  • Våre transportører kan komme inn og ut av landet ettersom en Fast Track har blitt opprettet på tvers av landegrensene.
  • Ordrekontor og kundeservice er åpen som vanlig via telefon og mail
  • Ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig
  • Våre salgskonsulenter er tilgjengelige for kunder på telefonen og mail
  • Internasjonalt reiseforbud som gjelder for alle ansatte globalt fra mandag 9. mars 2020 og frem til videre varsel
  • Det kreves tilbakeholdenhet når det gjelder mottak av gjester og tjenesteleverandører i våre lokaler
  • Øvrig følger vi til en hver tid anbefalingene fra de lokale myndighetene

Teknos overvåker utviklingen av Coronavirus-pandemien nøye. For øyeblikket ser vi ikke direkte innvirkning på Teknos drift eller råvareforsyningen.

Vi vil holde våre kunder informert dersom situasjonen endres, eller hvis vi identifiserer noen risiko for endringer i vår forsyningskjede.

Vi krysser fingrene for at krisen blir kortvarig og ser frem til at landet finner tilbake til normalen så snart som mulig.

Med vennlig hilsen

Teknos Norge AS

Tore Pedersen

Administrerende direktør