Teknos kjøper opp Feyco Treffert for å utvide innen overflatebehandling av tre

Teknos har inngått avtale med Looser Holding AG, et industriholdingselskap som nylig ble kjøpt opp av Arbonia AG, om å kjøpe opp Feyco Treffert, dets globale divisjon for overflatebehandling av tre. Feyco Treffert opererer i Sveits, Tyskland, Malaysia, Kina, USA og Liechtenstein. Oppkjøpsavtalen ble undertegnet 10. april 2017, og sluttføringen av oppkjøpet ventes å finne sted ved utgangen av april 2017.

Oppkjøpet omfatter Feyco AG i St. Margrethen i Sveits og Treffert Coatings GmbH med hovedkontor i Alzenau i Tyskland og dets datterselskaper i Kina, Malaysia og USA. Teknos kjøper også opp Schekolin AG med tilhørende produksjonsanlegg i Bendern i Liechtenstein.

«Oppkjøpet er et viktig skritt i Teknos vekststrategi. Oppkjøpet styrker Teknos' posisjon innenfor det globale tresegmentet, gir tilgang til nye markeder i Sveits, Kina, Malaysia og USA og åpner for nye forretningsmuligheter innenfor treindustrien og bygg og anlegg», sier Kim Smith, SVP, Industrial Wood, Teknos Group.

Feyco Treffert-konsernet har mer enn 100 års erfaring med produksjon av overflatebehandlingsløsninger til tre. Sveitsiske Feyco og tyske Treffert er kjent for sine produkter til profesjonell bruk og spesialtilpassede løsninger. Feyco Treffert har produksjonsanlegg i Tyskland (Alzenau), Malaysia (Johor Bahru), Kina (Shanghai), USA (Charlotte) og Liechtenstein (Bendern). Selskapets kompetanse- og opplæringssenter er i Sveits. Nettoomsetningen for 2016 var CHF 77 millioner, omtrent EUR 72 millioner, og selskapet har rundt 280 ansatte. Feyco Treffert produserer 25 000 tonn overflatebehandlingsprodukter i året.

«Teknos' visjon er å bli ledende på teknisk avanserte overflatebehandlingsløsninger og å være tett på kundene våre. Gjennom oppkjøpet av Feyco Treffert vil vi kunne utvide tjenestekonseptet og produksjonskapasiteten ytterligere. Oppkjøpet styrker mulighetene våre til å betjene globale kunder i USA, Asia og Europa enda bedre», sier Paula Salastie, CEO i Teknos Group.

Partene har blitt enige om at verdien på transaksjonen ikke skal offentliggjøres.

Mer informasjon:

Teknos Group Oy

Paula Salastie

CEO
Tlf. +358 46 851 2625
paula.salastie@teknos.fi

 

Pressemeldingen med bildematerialet kan lastes ned på

Teknos Group:

https://teknos.emmi.fi/l/tm7xTjtGr6g9

Looser Holding AG:

http://www.looserholding.com/1/media/images/

Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy
+3581234567
paula.salastie@teknos.com