BIORA iekštelpu krāsas ir saņēmušas retu, alerģijai nekaitīgu krāsu sertifikātu

Alerģijas un astmas biedrība ir sertificējusi Teknos bez smaržas un šķīdumu nesaturošo BIORA iekštelpu krāsu klāstu kā alerģijai nekaitīgu. Šis reti piešķirtais sertifikāts garantē, ka šīs krāsas nesatur nevienu kairinošu vielu un to emisiju līmenis ir niecīgs. Tas ir ļoti svarīgi tiem, kuri cieš no alerģijas — aptuveni pusei no visiem somiem.

Visas Teknos BIORA klāsta krāsas ir sertificētas. Lai piešķirtu šādu sertifikātu, krāsas emisijai ir jābūt minimālai un tā nedrīkst saturēt nevienu kairinošu vielu vai tādas vielas augstā koncentrācijā, kas var izraisīt alerģisku reakciju.

- Krāsas jau bija alerģijai nekaitīgas, bet mēs vēl aizvien veicām nelielus uzlabojumus, saka Teknos Izstrādes un izpētes nodaļas ķīmiķis Harri Lipsonen.

BIORA BALANCE iekštelpu krāsa ir pirmā pilnībā matētā krāsa, kas saņēma šo sertifikātu.

- Tikai dažas krāsas ir sertificētas kā alerģijai nekaitīgas. Papildus citām mūsu prasībām emisijai, kas parādās kā smarža, ir jāizzūd trīs dienu laikā pēc krāsošanas, saka Niki Alanko no Alerģijas un astmas biedrības.

Lielākā daļa iekštelpu krāsu pieder pie zemas emisijas kategorijas M1, kāda ir nepieciešama, lai iegūtu alerģijai nekaitīgu sertifikātu. Tomēr šajā kategorijā tiek pieprasīts tikai tas, lai emisija izzustu četras nedēļas pēc krāsošanas, kas negarantē krāsas piemērotību jutīgām personām.

Nesmaržīgas un emisiju neradošas krāsas ir ne tikai svarīgas tiem, kuriem ir alerģija vai astma, bet arī vairumam somu.

- Viens no trim somiem cieš no alerģiskām iesnām, un puse no visiem somiem ir pārmērīgi jutīgi. Viņiem un arī ģimenēm ar bērniem ir svarīgi, ka cilvēki netiek pakļauti pārmērīgai emisijai, kad mājā veic krāsošanu, saka Alanko.

Krāsu, kas ir sertificētas kā alerģijai nekaitīgas, bundžas sānos ir logotips.