TEKNOSAFE 2407-00

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uvjeti kod nanošenja

Prije upotrebe temeljito promiješati. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%.

Skladištenje

Suha tvar oko 43 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 700 g/l
Suha tvar težinski oko 55 % utežno
Volatile organic compound (VOC) Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Sjaj
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Pakiranja
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.