TEKNODUR COMBI 800-500

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 64 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1000 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 320 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 2 h (+23 °C)
Omjer miješanja 100:9 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7333
Sustav za niansiranje Teknomix