TEKNODUR COMBI 3430-39

Poliuretanska boja

TEKNODUR COMBI 3430-39 je dvokomponentna antikorozivna pigmentirana poliuretanska boja s niskim sadržajem otapala. Kontakt je alifatska izocijanatna smola.

Upotrebljava se kao jednoslojna boja, a može se koristiti i kao pokrivna boja u poliuretanskim premaznim sustavima. Može se primijeniti na čeliku, cinku i aluminiju, na različitim vrstama supstrata, pa čak i na površinama stare boje s dobrim prianjanjem.

Boja stvara film sa veoma dobrom otpornošću na mehanička oštećenja i vremenske uvjete. U slučaju zahtjeva po dugotrajnom zadržavanju sjaja i nijanse završnog premaza preporučuje se primjena TEKNODUR 0290 poliuretanskog laka. Svojstva boje su pogodna za elektrostatsko nanošenje.

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 56 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 850 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 420 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 1 h 30 min (+23 °C)
Omjer miješanja 6:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sjaj Sjaj
Sustav za niansiranje Teknotint
Vrijeme sušenja – prašno suh nakon 30 min
Vrijeme sušenja – suho na dodir nakon 5 h
Razrjeđivač Standardni razrjeđivači: TEKNOSOLV 9521, TEKNOSOLV 9526 ili TEKNOSOLV 6220
Čišćenje TEKNOCLEAN 6496