Kohti täysin biopohjaisia sideaineita, maaleja ja pakkausmateriaaleja – Teknoksen osaamista hyödynnetään laajassa tutkimushankkeessa

Biopohjaisia tuotteita tarvitaan ripeästi myös pinnoitealalla korvaamaan fossiilipohjaisia raaka-aineita sekä vähentämään kasvihuonepäästöjä. Tätä varten Suomessa käynnistettiin syksyllä 2021 hanke nimeltä SUSBINCO (Sustainable binders and coatings), jossa lukuisat eri toimijat tutkivat kestäviä ja turvallisia vaihtoehtoja nykyisille fossiilipohjaisille sideaineille ja pinnoitteille. Tavoitteena on kehittää tuotteita, joiden biopohjaisuus on 80–100 prosenttia. Teknos on mukana hankkeessa pinnoitealan asiantuntijana.  

Maalialalla täysin biopohjaisten tuotteiden ongelmiksi koituvat usein raaka-aineiden saatavuus, hinta ja myös olemassa olevien toimitusketjujen vähyys. Myös tuotteiden tekniset ominaisuudet asettavat haasteita, sillä pinnoitteiden on paitsi suojeltava kohdetta, oltava myös turvallisia. Erityisen haastavia ovat ruokakontaktipinnoitteet, kuten kartonkimukit tai pikaruokavuoat, joissa tuote- ja käyttäjäturvallisuudesta huolehtii tiukka lainsäädäntö. 

SUSBINCO-hankkeessa, johon Teknos kuuluu, pyritään kehittämään sideaineita ja pinnoitteita, joiden biopohjaisuus on 80–100 prosenttia. Tuotteita on tarkoitus hyödyntää useissa eri sovelluksissa kuten kuitupohjaisissa pakkauksissa, pakkausmateriaaleissa, puutuotteissa, maaleissa, liimoissa, tiivistysaineissa ja hioma-aineissa. Kaikkiaan kyse on yli 1000 miljardin euron markkina-alueesta. Samalla hankkeen tarkoitus on tehdä Suomesta kärkimaa biopohjaisten pakkausten osalta sekä vähentää riippuvuutta esimerkiksi Aasian raaka-ainemarkkinoista.

Biopohjaiset tuotteet aikataulussaan

Clic Innovationin koordinoimassa tutkimuksessa on nyt edetty noin puoliväliin. Hankkeessa uskotaan etenkin suomalaisen puuteollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden, kuten kaarnan ja biomassan, hyödyntämiseen. Hankkeen on määrä loppua 2023 vuoden lopussa, jonka jälkeen vuorossa on tuotteiden kaupallistaminen vientitarkoituksiin. Teknos tuo hankkeeseen asiantuntemusta erityisesti alan raaka-aineiden korkeista teknisistä vaatimuksista.

Teknoksen innovaatioista vastaava tutkimuspäällikkö Pasi Virtanen, uskoo, että hankkeen yleinen tavoite on mahdollista saavuttaa hankeaikataulun puitteissa.

”Maalien osalta sanoisin, että ollaan jo lähestymässä tavoitetta. Kun taas puhutaan pakkausratkaisuista, ja etenkin, jos tarkoitetaan ruokakontaktipinnoitteita, niin aikaa kuluu enemmän, jopa vuosia, ihan vain tuoteturvallisuudenkin takia”, Virtanen kertoo.

Tutkimustuloksia hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti

Teknos on SUSBINCO-hankkeessa osana yhteisprojektia, mutta tutkii samanaikaisesti myös itsenäisesti, miten biopohjaisia ratkaisuja voidaan hyödyntää yrityksen omissa tuotteissa. Tavoitteena on tuoda biopohjaisia sideaineita ja pinnoitteita pakkausten lisäksi myös kuluttaja- ja ammattimaalituotteisiin, sisä- ja ulkomaaleihin, jauhemaaleihin sekä UV-kovettuviin tuotteisiin.

”Ideaalitilanteessa voisimme hyödyntää tutkimustuloksia ja uusia kestävän kehityksen mukaisia sideaineita ja pinnoitteita kaikkiin ratkaisuihin, joihin tekniset ominaisuudet vain riittävät”, Virtanen painottaa. Tämä on linjassa myös Teknoksen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jossa yritys pyrkii aktiivisesti kehittämään ympäristölle ja ihmisille parempia ratkaisuja.

Hankkeen myötä Teknos on saanut enemmän työkaluja kehittää korkeamman biopitoisuuden tuotteita. Samalla mukanaolo on poikinut aivan uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Teknos liittyi äskettäin osaksi laajempaa Expand Fibre -verkostoa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien sellukuituun, hemiselluloosaan ja ligniiniin keskittyvien biotuotteiden kehitystä. Myös Susbinco on projektina liitetty mukaan Expand Fibren -ekosysteemiin.

”Olemme iloisia tästä mahdollisuudesta. Mukanaolo tämän tyyppisissä ekosysteemeissä vahvistaa tavoitettamme olla maalialan innovatiivisin toimija”, Virtanen painottaa.

SUSBINCO-hanke on saanut Business Finlandilta 10,1 miljoonan rahoituksen. Konsortio muodostuu yhdestätoista teollisuusyrityksestä ja seitsemästä tutkimuslaitoksesta ja korkeakoulusta.

Pasi Virtanen 
Group R&D Manager, Innovations 
+358 468503546 
pasi.virtanen@teknos.com 

 

Haluatko kuulla lisää?

jätä yhteydenottopyyntö