WOODEX AQUA CLASSIC

Kuullote

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, hybridisideaineeseen perustuva, kalvoa muodostamaton kuullote ulkokäyttöön. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 481.

Uudet ja aikaisemmin kalvoamuodostamattomilla puunsuoja-aineilla tai kuullotteilla käsitellyt puupinnat, esim. ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet, aidat ja pylväät. Suositellaan etenkin hirsipinnoille. Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden tai kuullotteiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiin. WOODEX AQUA CLASSIC:n käyttöä värittömänä ei suositella, koska sävytys antaa puupinnalle suojan auringon UV-säteilyn harmaannuttavaa vaikutusta vastaan.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä WOODEX AQUA CLASSIC sekoitetaan huolellisesti. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan. Näin vältetään värierojen syntyminen. Kuullotetta on sekoitettava myös käytön aikana. WOODEX AQUA CLASSIC levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla. Käsittelemätön puupinta sivellään WOODEX AQUA CLASSIC:lla 1 - 2 kertaa sävyvoimakkuudesta ja halutusta lopputuloksesta riippuen. Kuullote sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Puun katkaisupinnat käsitellään erityisen huolellisesti. Ensimmäinen käsittely suositellaan tehtäväksi siveltimellä. Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella. WOODEX AQUA CLASSIClla käsitelty puupinta voidaan huoltomaalata Teknoksen vesi- ja liuoteohenteisilla kuullotteilla sekä peittosuojilla ja talomaaleilla.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 20 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta 5 - 8 m²/l. Höylälauta ja hirsi 8 - 12 m²/l
Ohenne Käytetään ohentamattomana.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesulla.
Värisävyt Väritön ja kuultavat sävyt. Lopullinen väri näkyy vasta pinnan kuivuttua.
Säänkestävyys Hyvä
Pakkauskoot Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu