TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2936

  • Korroosionkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 44 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 50 g/l
Kiilto Himmeä