TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2936

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Vesialuseline
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 44 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 50 g/l
Läige Matt