Tuotteen toimivuus ja ulkonäkö ratkaisevat

Maatalouden työ- ja urakointikoneita valmistava ELHO on löytänyt tuotteilleen sopivimman pintakäsittelyratkaisun niukkaliuotteisesta, 2-komponenttisesta TEKNODUR COMBI 3430 polyuretaanimaalista. Kilpailussa mukana pysyminen edellyttää ajan tasalla pysymistä myös tuotekehityksen suhteen.

Oy Elho Ab tunnetaan maailmanlaajuisesti laadukkaiden maatalouden työ- ja urakointikoneiden valmistajana. Suurin osa suomalaisen vuonna 1968 perustetun perheyrityksen tuotannosta menee vientiin. Lähes kaikissa näissä 30 vientimaassa myös Teknoksella on oma yhtiö, edustusto tai jälleenmyyjä. Maalintoimittajan paikallinen läsnäolo koetaan ELHOlla tärkeäksi.

Uuden tuotteen käyttöönotto vaatii aina oman aikansa. Uuden maaliyhdistelmän testaukset aloitettiin noin vuosi sitten, nyt kaikki ELHOn valmistamat tuotteet maalataan Teknoksen maaleilla. Tuotteen hyvä maalattavuus, UV-kesto sekä tuotannon nopea läpimenoaika ratkaisivat maalinvalinnan.

Hintakin vaikuttaa, mutta se ei ole ainoa tekijä. Maalintoimittajan antama tekninen tuki ja yleinen luotettavuus sekä tuotteen toimivuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä.

"Hintakin vaikuttaa, mutta se ei ole ainoa tekijä. Maalintoimittajan antama tekninen tuki ja yleinen luotettavuus sekä tuotteen toimivuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun ", Oy Elho Ab:n toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman sanoo.

Vesiohenteinen konepajapohja ja niukkaliuotteinen polyuretaanimaali

ELHOn valmistamat tuotteet tartuntapohjamaalataan 1-komponenttisella, vesiohenteisella KORRO AQUA 2741 konepajapohjamaalilla. KORRO AQUA 2741 voidaan päällemaalata useilla erilaisilla 1-komponenttisilla tai 2-komponenttisilla maaleilla, kuten vesiohenteisilla akrylaatti-, epoksi- ja polyuretaanimaaleilla, liuoteohenteisilla epoksi- ja polyuretaanimaaleilla sekä ksyleeniohenteisilla alkydimaaleilla.

ELHOn käyttämää ruosteenestopigmentoitua niukkaliuotteista TEKNODUR COMBI 3430 polyuretaanimaalia voidaan käyttää pintamaalina polyuretaanimaaliyhdistelmissä. Se soveltuu erinomaisesti myös yksikerrosmaalaukseen teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille. TEKNODUR COMBI 3430 muodostaa hyvin mekaanista rasitusta ja säätä kestävän maalikalvon.

Alansa huippua edustava, GPS -avustetulla ohjauksella varustettu ELHO Arrow10500 Delta niittomurskain.

Heinää tarvitaan aina

Vaikka EU:n maatalouspolitiikka ja maidon maailmanmarkkinahinta vaikuttavat maatalousalan investointeihin, uusille tuotteille on jatkuvasti kysyntää.

"Olemme alalla, joka toimii usein päinvastoin kuin yleinen taloustilanne. Ruokaa, niin kuin myös heinää, tarvitaan joka päivä. Uusia tuotteita on kehitettävä jatkuvasti ja työntekoa jatkettava sinnikkäästi ", Forsman kiteyttää.

Lisätietoja: www.elho.fi