TEKNOLAC AQUA 2934-10

  • Korrosioonikindel
  • Pinnavärv
  • Vesialuseline
  • 1-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Läige Poolmatt