TEKNOCRYL AQUA 2781-50

Pinna eeltöötlus

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Väldi värvimist otsese päikese käes.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 32 g/l
Läige Poolläikiv
Praktiline kulu
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine
Toonid Teised värvitoonid kokkuleppel.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.