TEKNOCRYL AQUA 2781-50

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati.

Uvjeti kod nanošenja

Izbjegavati nanošenje boje na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Skladištenje

Ne smije se smrznuti.
Suha tvar oko 35 % volumsko
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 32 g/l
Sjaj Polu-sjaj
Praktična potrošnja
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.