AQUATOP 2600-03

Pinnavärv

  • Pinnavärv

AQUATOP 2600 pinnavärv on vesilahuseline akrüülaluseline pealisvärv, mis on kiirelt kuivav ja ilmastikukindel.

Aknad ja välisuksed. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Toode kuulub ehitusmaterjalide keskkonnasaastatuse klassi M1.

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Toonimissüsteem Teknocolor
Kuivamisaeg - tolmuvaba 30 min möödudes
Kuivamisaeg - puutekuiv 40 min möödudes
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi