UVILUX PRIMER 1754-11

UV Primer

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Anbefalet lagtykkelse 6-12 g/m² afhængig af farve
Tørretid - gennemhærdet 3 m/min. pr. rør Ga/Hg (80w/cm)
Fortynder Varen er brugsklar.
Rengøring Valsen rengøres om nødvendigt i TEKNOSOLV 1129.