TEKNOSPRO 10

  • Vandbaseret

Alkyd-forstærket akryl-dispersionsmaling til tørre områder indendørs. Glans: Mat. Lav sideglans. Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.

Malingen anvendes indendørs på vægge og lofter, f.eks. i lejligheder og på kontorer. Er let at påføre og giver en glat og mat overflade med et attraktivt udseende.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter brug med vand og grundrengøringsmiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Slidstyrken på den malede overflade er meget god. Den malede overflade kan vaskes. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Base 1: 2,7 l, 9 l Base 3: 2,7 l, 9 l NCS S 0500-N: 10 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater