TEKNOSEAL 4008-00

V-fugemasse

  • Sealer

TEKNOSEAL 4008-00 er et vandigt produkt til beskyttelse af V-fuger og hjørnesamlinger på udendørs træværk som vinduer og døre.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Produktet leveres klart til brug.
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.