TEKNOHEAT 650

  • Varmeresistent
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 30 % volumen
Total tørstofmasse ca. 500 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 630 g/l