SILORA D

  • Vandbaseret

SILORA D er en færdigblandet hurtigtørrende spartelmasse.

Anvendes til små reparationer, såsom fyldning af sømhovedområder på træoverflader i tørre indvendige rum, f.eks. på døre og møbler.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Blanke og hårde overflader slibes matte og støvet fjernes. Porøse og ubehandlede træoverflader skal grundes inden spartlen påføres.

Påføring

Påfør spartlen med bredspartel. Antallet af lag er afhængigt af overfladens ruhed. Den tørre spartel kan males eller tapetseres. Inden tapetsering skal de spartlede overflader grundes med et klæbemiddel. Brug af beskyttelsesmaske til øjne og ansigt anbefales, når spartlen slibes.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 82 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU VOC-direktivet.
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,03
Rengøring Vand
Emballage 0,2 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning