SILORA D

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 82 % volumen
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,03
Godkendelser og certifikater CE-mærkning