INFRALIT EP/PE 8087-18

Epoxy/polyester pulver

  • Pulver

INFRALIT EP/PE 8087-18 er pulvermaling baseret på en blanding af epoxy og polyester bindemidler, som ved forhøjede temperaturer smelter, hærder og danner den endelige malingsfilm.

Velegnet til maling af produkter inden for metalindustrien, såsom belysnings-armaturer, apparater, stålgitterriste og kølearmaturer.

INFRALIT EP/PE 8087-18 pulverets mekaniske og kemiske bestandighed samt gode anti-korrosive egenskaber er næsten er identiske med epoxy pulver. Ved udendørs eksponering har epoxy/polyester pulver generelt tendens til at blive mattere (kridtning) ligesom de rene epoxy pulvere. Derimod er tendensen til gulning ved lang ovntørring og eksponering for ultraviolet lys mindre i forhold til epoxy pulvere. Group M 1 i Emissions Klassificering af byggematerialer. IMO FTPC del 5 – Test af overfladers antændelighed og IMO FTPC del 2 – røg- og giftighedstest.

Glans Mat
Anbefalet lagtykkelse Retningsgivende lagtykkelse 25 - 60 µm.
Sprøjtning TRIBO/CORONA
Hærdetid 15 min/180°C (metal temperature)
Godkendelser og certifikater ,,