Cool løsninger

Mørke, malede træoverflader bliver meget varme, når de eksponeres for solen, hvilket kan forårsage problemer med visse typer træ. Teknos tilbyder en løsning i form af topcoats med særlige pigmenter.

Høje temperaturer kan have en negativ indvirkning på overfladebehandlingen. Det er primært meget mørke, heldækkende farver, som påvirkes. Lyse overflader reflekterer lyset, mens mørke farver absorberer det og omdanner det til varme. Overfladetemperaturen kan for sortmalet træ nå op på 80 grader celsius, når det eksponeres for solen. Til sammenligning bliver lyse overflader kun omkring 40-50 grader varme.

Typisk problem: En sort yderdør på et hus. Når døren eksponeres for solen, bliver den udendørs overflade meget varm, mens den indendørs overflade forbliver langt køligere. Mulige konsekvenser: spændinger i træet eller dørpanelet, og en større belastning på dørens yderside, hvilket i sidste ende medfører skævvridning.

De malede overflader på vinduer eksponeres ikke lige så meget, selvom den fysiske påvirkning af mørke farver også kan forårsage problemer her. Hvis harpiksholdige træsorter såsom gran, fyr og lærk bliver meget varme, kan harpiks blive udskilt og beskadige malingen.

Kolde pigmenter reducerer overfladetemperaturen

Teknos tilbyder en intelligent løsning til mørke farver, en løsning som er særligt designet til at modvirke denne type problemer: Den valgfri anvendelse af AQUATOP 2600 med såkaldte "kolde" pigmenter. I modsætning til traditionelle, kulstofbaserede sorte pigmenter reflekterer disse sorte pigmenter en stor del af den usynlige NIR (near infrared radiation), og de absorberer samtidig alt synligt lys, hvorved det visuelle indtryk af sort bevares.

Teknos bestilte træforskningscenteret Holzforschung Austria til at teste virkningen af disse innovative pigmenter. Den østrigske forskningsorganisation sammenlignede to Teknos-overfladebehandligner, som indeholdt kolde pigmenter, med et konventionelt system. Resultatet: De "kolde" overfladebehandlingers overfladetemperaturer viste sig at være meget lavere under testning med stråling i laboratoriet og udendørs eksponering. Maksimumtemperaturen steg til 74 grader celsius med konventionel pigmentering, men den forblev et godt stykke under 60 grader for topcoats med kolde pigmenter.

Sagt ligeud: Kolde pigmenter i mørke topcoats reducerer overfladetemperaturen med mere end 15 grader og minimerer derved risikoen for skævvridning og udflydende harpiks.

Let at anvende

Denne intelligente løsning er tilgængelig som en særlig mulighed for alle mørke  AQUATOP 2600-farver, der indeholder sort. Løsningen mixes af Teknos på fabrikken.

Topcoaten med kolde pigmenter kan anvendes som normalt i alle standard-lagtykkelser. Grundingsproduktet er imidlertid noget særligt. Et sort grundingsprodukt (som faktisk ville være det naturlige valg til en mørk topcoat) forringer de kolde pigmenters reflektering af lyset. Hvis denne løsning anvendes, bør overfladerne grundes i hvidt, selvom topcoaten er sort.

Teknos' teknikere vil med glæde besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om virkning og anvendelse af AQUATOP 2600 med kolde pigmenter.

For mere information

Christian Fogstrup
Teknisk salgskonsulent
christian.fogstrup@teknos.com

ELLER SEND OS EN KONTAKTANMODNING

Kolde pigmenter reflekterer en stor del af usynlig NIR (Near Infrared Radiation), hvilket modvirker opvarmning af overfladen. Samtidig absorberes alt synligt lys, hvorved det visuelle indtryk af sort bliver bevaret.

Sorte eller meget mørke, malede træoverflader kan blive op til 80 grader varme. Dette kan medføre skævvridning og udflydende harpiks. Teknos' overfladebehandlingssystemer med kolde pigmenter reducerer maksimumtemperaturen for overflader, der er udsat for solen, med ca. 15 grader.

Produkter

AQUATOP 2600