Samarbejde med to EUX-klasser fra IBC

Teknos A/S har indgået et erhvervsområde-samarbejde med to EUX-klasser* fra IBC. Samarbejdet går ud på, at eleverne skal lave en opgave omkring Teknos og derefter præsentere resultaterne for os.

D. 3. januar startede det hele med, at Marketingchef Karin Skov og HR Specialist Julie Marie Terkelsen, begge Teknos, var på besøg hos IBC, hvor de havde et oplæg omkring Teknos og kom med input til elevernes opgave.

Eleverne skulle arbejde tværfagligt med fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning. Eleverne skulle selv lave en problemstilling, men tage udgangspunkt i følgende: Teknos A/S har en målsætning om at blive den mest bæredygtige farve-/lakfabrik i branchen, hvordan forfølger de bedst muligt det mål? 

  • Hvilket udgangspunkt har Teknos ift. at indfri målsætningen.
  • Hvad betyder målsætningen ift. virksomhedens CSR-strategi?
  • Hvad betyder målsætningen ift. virksomhedens branding?
  • Hvilken/hvilke målgruppe(r) skal resultaterne af arbejdet med bæredygtighed kommunikeres til.
  • Hvordan dokumenteres resultaterne af arbejdet med bæredygtighed?
  • Hvad opnår Teknos ved at indfri målsætningen. 

Det hele kulminerede fredag d. 20. januar, hvor Karin Skov og Julie Marie Terkelsen igen besøgte IBC - denne gang for at høre deres præsentationer. 

Elever.jpg

Det var meget interessant og lærerigt at høre, hvad eleverne var kommet frem til. Derudover fik vi også en god indsigt i, hvad der er vigtigt for den unge generation, når de søger elevplads/job, og hvordan vi bedst muligt kan fange deres målgruppe.

Noget af det, som vi tog med fra fremlæggelserne var:

  • Teknos skal ikke bruge ”for store ord”, når de taler om bæredygtighed, det er mere troværdigt at gøre det mere ”lavpraktisk”.
  • Der var et forslag, at Teknos får sin egen vindmølle til at forsyne fabrikken med energi.
  • Vi spurgte alle grupper, om en virksomheds bæredygtighedsprofil var vigtigt for dem, hvis de skulle søge arbejde der. Alle svarede, at gode kolleger, sammenhold, spændende opgaver og lignende kom først. Men de ville ikke arbejde i en virksomhed, som ikke overholder loven, eller som ikke arbejder med bæredygtighed.
  • Samtlige grupper mente, Teknos er godt på vej og vil kunne nå sine mål (2019-2025) mht. bæredygtighed ved at fortsætte som nu.

Alle de input, vi fik, vil vi selvfølgelig tage til os og kigge på, om vi kan ændre nogle ting på baggrund af inputsne.

Igen tusind tak til IBC for at vælge Teknos A/S som en virksomhedscase.

*EUX - den erhvervsfaglige studentereksamen er en gymnasial uddannelse kombineret med en erhvervsuddannelse. 


Formålet for Teknos A/S: 
Som en del af Teknos bæredygtighedsmål 2019-2025, hvor der blandt andet er fokus på Future Generations, har vi ansvar for at involvere fremtidens generationer. Det gør vi på flere måder i Teknos A/S, og at samarbejde med IBC er et af initiativerne. Ligeledes ønsker vi brande Teknos A/S, som virksomhed, i lokalsamfundet. 

teknos besøger ibc.jpg