Teknos A/S adopterer en 4. klasse fra Kolding Friskole

Som en del af Teknos bæredygtighedsmål 2019-2025, hvor der blandt andet er fokus på Future Generations, har vi ansvar for at involvere fremtidens generationer. Det gør vi på flere måder i Teknos A/S, og adoption af en skoleklasse er et af initiativerne.

Vi vil gerne være med til at vise fremtidens generationer hvilke typer af jobs, vi tilbyder, samt videregive den viden vores medarbejdere besidder. Ligeledes ønsker vi at udbrede kendskabet til Teknos A/S i lokalsamfundet.

Onsdag d. 26. oktober 2022 havde vi vores første besøg af vores adoptionsklasse, og sikke vi havde glædet os. Første besøget handlede om at lære Teknos A/S og hinanden at kende, og derfor havde vi allieret os mere flere forskellige medarbejdere i huset, som skulle vise klassen rundt og fortælle om deres job.

Hvad er en adoptionsklasse?

Initiativet "Virksomheder adopterer skoleklasser" handler om, at private og offentlige virksomheder adopterer skoleklasser. Partnerskabet, mellem virksomheden og skoleklassen, løber som udgangspunkt, indtil klassen går ud af folkeskolen.

Eleverne kommer på minimum to årlige læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden, hvor de dels får kendskab til virksomhedens produkter/services, dels får skabt relationer til medarbejderne, dermed får indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder og beskæftigelsesmuligheder.

De enkelte læringsbesøg tager alle udgangspunkt i et fag/tema, som eleverne har i skolen på det pågældende klassetrin. Dermed bliver læringsbesøgene en integreret del af undervisningen. Et læringsbesøg består af 3 faser:

  • Forberedelse hjemme i klassen
  • Selve læringsbesøget hos adoptionsvirksomheden
  • Efterbehandling – enten umiddelbart på virksomheden eller hjemme i klassen.

Vi glæder os allerede til næste besøg.