resumé af 2020 - et anderledes år

Det er tid til at se tilbage på det udfordrende men uforglemmelige år 2020. Som alle andre blev Teknos også ramt af COVID19-krisen.

Det påvirkede vores virksomhed direkte med hensyn til manglende omsætning og risiko for medarbejdernes sundhed, og indirekte blev vores interessenter også påvirket. Situationen blev forsøgt afbødet med sikkerhedsinstrukser og andre forebyggende handlinger. Vi fandt frem til nye måder at arbejde og samarbejde med vores kunder på, bl.a. med brug af virtual reality-teknologi, øget effektivitet og nye servicekoncepter.

Sidste år arbejdede vi videre med vores strategi om rentabel vækst med fokus på de strategiske initiativer: Balance, kundeoplevelser, bæredygtighed, løbende forbedringskultur og innovationer. Selvom vi ikke vækstede, opnåede vi meget alligevel.

Det lykkedes os at holde nettoomsætningen på et realistisk, dog ikke det målsatte, niveau, med et lille fald på 4 % i forhold til året før, og vi nåede EUR 384 millioner. Vores rentabilitetsniveau steg betydeligt takket være effektiviseringsprojekter og strukturelle ændringer, og det lykkedes os at opnå EUR 35 mio. i EBITDA. Vi annoncerede vores planer om at investere i et nyt fabriksanlæg i Tyskland og overføre driften fra de eksisterende tre fabrikker til det nye anlæg. Vi informerede også om planer om at styrke vores fokus på salg og service i Holland og Sverige og flytte produktion fra Holland og Sverige til andre Teknos-lokationer.

Det lykkedes os at strømline vores produktprogram. Vi gik i gang med at konceptualisere vores servicetilbud til kunderne - vi er nu i en testfase, hvor vi søger at udnytte virtual reality til at levere teknisk fjernservice til vores kunder, så vi på denne måde kan kan yde optimal service trods eventuelle rejserestriktioner. Træning er blevet virtuel for at tilpasse os den nye situation og stadig fastholde de gode fremskridt med f.eks. vores lederuddannelse. Et godt eksempel på bæredygtige innovationer var udviklingen og lanceringen af det nye Teknos BIORA® AIR-produkt med en ekstraordinær Nordic Indoor AIR Purifier-teknologi, der renser luften for skadelige aldehyder.

I 2021 vil vi lægge os ekstra i selen, når det gælder bæredygtighed og innovationer, samt finde nye måder til at udnytte det, vi har lært. Vi fokuserer fortsat på vores strategiske mål der, hvor vi er unikke, nemlig at vi er lokalt til stede, at være fleksible og at levere nye løsninger og muligheder til vores kunder.

Vi skal også være ekstra opmærksomme på, hvor vi befinder os i øjeblikket, da vi stadig er midt i pandemien. Som følge deraf er der på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i den kemiske forsyningskæde. Det påvirker overfladebehandlingsindustrien direkte og har ført til uventede stigninger i råvarepriser, leveringsproblemer, varemangel og i nogle tilfælde force majeure-meddelelser fra vores leverandører. I kan stole på, vi gør vores yderste for at finde passende kundeorienterede løsninger og minimere konsekvenserne af denne uheldige situation. 

I 2021 er det vigtigste den enkeltes helbred og trivsel. Jeg ved, vi sammen med alle vores interessenter kan fortsætte med at føre Teknos frem mod vores vision om at være leverandør af bæredygtige overfladebehandlingsløsninger – tæt på kunden.