det første år af den nye strategiperiode

Det er tid til at opsummere året 2019 og se frem mod verden efter COVID-19.

I dag, i maj 2020, er verden helt anderledes end for et par måneder siden. For Teknos var året 2019 det første år, hvor strategi 2019-2025 blev implementeret. Sidste år lagde vi ud med at introducere Teknos-strategien for hele personalet. Det konsekvente arbejde med at nå de strategiske mål begyndte intensivt. Ud af vores fem strategiske initiativer, balance, kundeoplevelse, kultur for konstant forbedring, bæredygtighed og innovationer, var der særligt fokus på implementering af kulturen for konstant forbedring ved at bruge Kaizen og investere i uddannelse af vores personale.

I 2019 fokuserede vi også stærkt på bæredygtighed, og dette arbejde skal stadig fortsætte. Vores affald og energiforbrug blev reduceret. Vi kan stadig forbedre vores affaldsmængder og se på, hvordan vi kan gøre vores drift mere energieffektiv. Det er lykkedes os at reducere ulykker, der medfører fravær blandt vores medarbejdere, men vi skal have endnu mere fokus på medarbejdernes sikkerhed. 

Vi har foretaget to opkøb: Finnproduct i Tjekkiet og Drywood Norway. Vi har også bygget nyt domicil i Storbritannien og er begyndt at opbygge vores nye fabrik i USA. Vi lukkede desuden vores repræsentantkontor i Hviderusland.

Vores mål var at vokse rentabelt, og på trods af nedgangen på det europæiske marked er det lykkedes os at forbedre vores rentabilitet, hvilket blev hjulpet på vej af faldende råvarepriser. Vi kunne imidlertid ikke øge vores nettoomsætning sidste år. Teknos Groups nettoomsætning faldt og var 398 (408) mio. euro i 2019 (2018). Resultatet før renter, skat, af- og nedskrivninger var 27 (25) mio. euro i 2019. Ved afslutningen af 2019 havde Teknos ca. 1800 (1700) ansatte på tre kontinenter og i 22 lande.

I øjeblikket er det svært at se meget langt ud i fremtiden. Mange af os føler usikkerhed i denne situation, da de sociale, økonomiske og politiske omgivelser konstant ændrer sig. Det største spørgsmål er: Hvornår kan vi gå videre til Next Normal? Vi opbygger virksomheden hen imod vores vision: at være leverandør af bæredygtige overfladebehandlingsløsninger, tæt på kunderne. Det kræver tro på visionen, stærk ledelse, hurtig reaktion på det skiftende miljø og hårde beslutninger. Sammen med alle vores interessenter vil vi få succes på den vej, vi har valgt.

Paula Salastie
CEO
Teknos Group