TEKNOPLAST 50

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Vrch

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Další pokyny pro přípravu povrchu lze nalézt v normách EN ISO 12944-4 a ISO 8501-2.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,019".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Kromě toho musí být teplota natíraného povrchu a výrobku nejméně o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu okolního vzduchu.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 800 g/l
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 4 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNOPLAST HARDENER
Gloss Pololesk
Tinting system Teknomix;Teknotint
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.