Nova oznaka CE: funkcionalnost barv ni le prodajna trditev

Teknosovi mineralni premazi za uporabo na prostem, barve in premazi za betonska tla in polnila, pripravljena za uporabo, imajo sedaj novo oznako CE. Oznaka CE, ki je obvezna v vseh državah EU, jamči, da je učinkovitost izdelka skladna z obljubami. Za gradbene načrtovalce predstavlja dodatno jamstvo kakovosti.

Nova Direktiva o gradbenih proizvodih, ki velja od julija 2013, zahteva, da morajo imeti vsi gradbeni proizvodi, za katere veljajo skupni standardi za proizvode in ki imajo več kot le estetsko funkcijo, oznako CE. Zahteva za pridobitev oznake CE je, da zunanje telo preizkusi barve in premaze, da preveri, ali delujejo tako, kot je obljubljeno.

- Pred dodelitvijo oznake CE je finski center za tehnično raziskovanje (VTT Technical Research Centre of Finland) izvedel preizkuse, s katerimi je potrdil, da naše barve izpolnjujejo ustrezne predpise in so tako učinkovite, kot je opisano na embalaži. VTT je preveril tudi našo opremo za nadzor kakovosti, da potrdi ustrezno preverjanje kakovosti vsake serije barv, je dejal Jari Salminen, vodja za raziskave v Teknosu.

Po začetnem preizkušanju izdelkov, da se ugotovi izpolnjevanje pogojev za oznako CE, se barve z oznako CE preizkuša vsako leto.

New CE quote

Dvojno jamstvo za gradbišča

Nova oznaka CE ne pomeni bistvenih sprememb na gradbišču. Gradbeni načrtovalci so vedno zaupali kakovosti barv finskih proizvajalcev.

- Od začetka smo izbirali izdelke, ki jih proizvajajo znana podjetja na trgu barv, kot je Teknos. Na podlagi izkušenj lahko predpostavimo, da bodo izdelki tako učinkoviti, kot je obljubljeno, je povedal Jani Tuominen, nabavni vodja pri podjetju YIT.

- Vedno smo zaupali tehničnim podatkovnim listom, pravi Pekka Kuusio, vodja za kakovost pri podjetju LTU-Urakointi Oy.

Kot je povedal Kuusio, je oznaka CE na začetku na gradbiščih povzročila nekaj zmede. Številni so domnevali, da mora biti oznaka vidna na vsaki embalaži barve, vendar to ni res. Oznaka je obvezna samo za t. i. funkcionalne gradbene proizvode, ki imajo več kot le estetsko funkcijo, na primer zaščita za betonske površine. Kuusio dodaja:

- Odkar smo to razčistili, so delavci na gradbiščih ugotovili, da se oznaka po večini nanaša na barve in premaze za beton ter polnila, pripravljena za uporabo.

Na koncu so za skrb, da se za barvanje uporabljajo ustrezni izdelki, po predpisih odgovorna gradbišča. Po besedah Tuominena predstavlja oznaka CE predvsem dvojno jamstvo za učinkovitost barve ali premaza.

- Če oznaka je, je stvar jasna. Gre za zagotovilo, da obljuba glede izdelka ni le prodajna trditev, temveč jo je dejansko potrdila tretja stran.

Dejstva:

- Nova Direktiva o gradbenih proizvodih od 1. julija 2013 velja v vseh državah EU.

- Oznaka CE je postala obvezna za vse gradbene proizvode, ki spadajo v okvir harmoniziranih standardov za izdelke. Če standardi niso določeni, oznaka CE ni obvezna.

- Oznaka CE bo uporabljena na t. i. funkcionalnih izdelkih, kot so protipožarne barve ter barve in premazi za beton.

- Če je izdelek zasnovan le za estetske namene, oznaka ni potrebna.