Jaunais CE marķējums: krāsu funkcionalitāte nav paredzēta aģitācijai, lai tās pārdotu

Teknos minerālu pārklājumiem lietošanai ārā, krāsām un pārklājumiem betona grīdām un lietošanai gatavajām pildvielām tagad ir jauns CE marķējums. CE marķējums, kas ir obligāts visās ES valstīs, garantē, ka izstrādājums ir atbilstošs tā specifikācijās norādītajam. Būvniekiem tas sniedz dubultu kvalitātes garantiju.

Jaunajā Būvizstrādājumu direktīvā, kas stājās spēkā 2013. gada jūlija sākumā, ir norādīts, ka visiem būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas vispārīgie izstrādājumu standarti un kuriem ir vairāk nekā viena estētiskā funkcija, ir jābūt CE marķējumam. Nosakot atbilstību CE marķējumam, ārējai organizācijai ir jāpārbauda krāsas un pārklājumi, lai apliecinātu, ka tās ir atbilstošas to specifikācijās norādītajam.

- Pirms CE marķējuma piešķiršanas Somijas Tehniskās izpētes centrs (VTT) veica pārbaudes, lai noteiktu, vai mūsu krāsas atbilst piemērojamiem noteikumiem un to parametri ir atbilstoši tam, kas norādīts uz krāsas bundžas. VTT pārbaudīja arī mūsu kvalitātes kontroles telpas, lai noteiktu, vai katras krāsu partijas kvalitāte tiek atbilstīgi pārbaudīta, saka Teknos izpētes vadītājs Jari Salminen.

Papildus sākotnējai izstrādājuma pārbaudei, ar ko nosaka atbilstību CE marķējumam, katra ar CE marķēta krāsa tiek pārbaudīta katru gadu.

Dubulta garantija būvobjektiem

Jaunais CE marķējums nenozīmē ievērojamas būvobjektu izmaiņas. Būvnieki vienmēr ir uzticējušies Somijas ražotāja krāsu kvalitātei.

- No paša sākuma esam izvēlējušies lietot izstrādājumus, kurus saražojis zināms krāsu nozares speciālists, piemēram, Teknos. Balstoties uz pieredzi, mēs varam pieņemt, ka izstrādājumi būs atbilstoši to specifikācijās norādītajam, komentē YIT pārdošanas menedžeris Jani Tuominen.

- Mēs vienmēr esam uzticējušies tehniskajām datu lapām, saka LTU-Urakointi Oy kvalitātes vadītājs Pekka Kuusio.

Atbilstoši Kuusio teiktajam CE marķējums sākotnēji izraisīja apjukumu darba vietās. Daudzi uzskatīja, ka marķējumam ir jābūt uz katras krāsas bundžas, bet tā nav. Marķējums ir obligāts tikai tā sauktajiem funkcionālajiem būvizstrādājumiem ar vairāk nekā vienu estētisko funkciju, piemēram, betona virsmu aizsarglīdzekļiem. Kuusio piemetina:

- Kad to noskaidrojām, būvobjekta darbinieki sāka saprast, ka marķējums galvenokārt attiecas uz betona krāsām un pārklājumiem un lietošanai gatavajām pildvielām.

Būvnieki ir vienīgie atbildīgie par noteikumiem atbilstošu izstrādājumu lietošanu krāsošanas projektos. Atbilstoši Tuominen teiktajam galvenokārt CE marķējums nodrošina krāsas vai pārklājuma parametru dubultu garantiju.

- Ja marķējums ir redzams, mēs esam droši. Tas nozīmē, ka izstrādājuma kvalitātes garantija nav tikai aģitācija, lai to pārdotu, bet patiesībā izstrādājuma kvalitāti ir pārbaudījusi trešā puse.

Fakti

- Eiropas Savienībā jaunā Būvizstrādājumu direktīva stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā.

- CE marķējums tika noteikts kā obligāts visiem būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmi saskaņotie izstrādājumu standarti. Ja standarti nav definēti, marķējums nav nepieciešams.

- CE marķējums tiks piemērots tā saucamajiem funkcionālajiem izstrādājumiem, piemēram, ugunsdrošām krāsām un betona krāsām un pārklājumiem.

- Ja izstrādājums ir paredzēts tikai estētikai, marķējums nav nepieciešams.