INFRALIT PE 8315-43

Polyester poeder

  • Poedercoating

INFRALIT PE 8315-43 is een TGIC-vrije poedercoating op basis van vaste polyesterhars. Bij verhoogde temperatuur zal het poeder smelten, uitharden en de uiteindelijke coating laag vormen.

Geschikt voor productcoating in de metaalindustrie voor objecten die een weerbestendige coating vereisen dat niet vergeelt bij blootstelling aan warmte of ultraviolet licht. Voorbeelden van gebruik zijn b.v. constructies die permanent buiten zijn. De geschiktheid van de metalen kleuren voor buitengebruik moet worden besproken met de coatingfabrikant. INFRALIT PE 8315-43 vormt een film met mechanische en chemische resistentie en goede anticorrosieve eigenschappen. Het oppervlak heeft een goede glansretentie, zelfs in buitenomstandigheden. GOEDKEURINGEN: EN 45545-2: 2013+A1: 2015 Brandbescherming op spoorwegvoertuigen. Vereiste stelt R1, R7, R10 & R17 – Gevarenniveaus HL1, HL2 & HL3. NFPA 130: 2020 Vaste geleidebaan- en passagiersrailsystemen, Hoofdstuk 8 - Voertuigen - ASTM E 162: 2016 Standaardtestmethode voor oppervlakte brandbaarheid van materialen met behulp van een stralende warmte -energiebron - ASTM E 662: 2017 Standaardtestmethode voor specifieke optische rookdichtheid gegenereerd door vaste materialen

Voorbereiding van het oppervlak

STALEN OPPERVLAKKEN: Verwijder vet en vuil. Daarna minimaal stralen tot voorbereidingsgraad Sa 2½ (ISO 8501-1) en/of een geschikte chemische voorbehandeling. ALUMINIUM OPPERVLAKKEN: Verwijder vet en vuil. Daarna chromateren of eventueel een geschikte chemische voorbehandeling. THERMISCHE VERZINKTE EN ZINK-ELEKTROPLATEERDE OPPERVLAKKEN: Verwijder vet, vuil en witte roest door b.v. alkalisch wassen. Afhankelijk van de blootstellingsomstandigheden is ook chromateren, of als alternatief een geschikte chemische voorbehandeling, vereist.

Opslagruimte

De houdbaarheid is minimaal 18 maanden in droge en koele omstandigheden wanneer de temperatuur tijdens opslag en transport maximaal +25°C is. Wees extra voorzichtig tijdens seizoenen met hoge temperaturen. Vermijd opslag in de buurt van warmtebronnen en verwarmingen in vrachtwagens en opslagplaatsen. Bewaar niet in direct zonlicht. De aanbevolen houdbaarheidsdatum van de poedercoating die volgens de instructies is opgeslagen, staat vermeld op het verpakkingsetiket.
Glans Glanzend
Praktisch rendement 6 - 10 m²/kg afhankelijk van de laagdikte.
Spuiten TRIBO/CORONA
Uithardingstijd 15 min/190°C (metaaltemperatuur)
Kleuren Op afspraak.
Verpakkingen 15 kg of 20 kg afhankelijk van de dichtheid van het poeder.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). Het poeder zelf is niet brandbaar, maar kan met lucht een explosief mengsel vormen dat bij voldoende ontstekingsenergie ontbrandt. De onderste explosiegrens van typische poedercoatings ligt tussen 20 g/m³ en 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). De ventilatie van de spuitcabine dient zodanig te worden afgesteld dat de poederconcentratie in de lucht minder is dan 50% van de onderste explosiegrenswaarde. Bij de berekening van de poederconcentratie in de spuitcabine wordt geen rekening gehouden met het op het werkstuk neergeslagen poeder. Om te voorkomen dat poeder uit de cabine in aangrenzende werkruimten terechtkomt, mag de snelheid van de luchtstroom in de openingen van de cabine niet lager zijn dan 0,5 m/s. Spuiters moeten stofmaskers en beschermende handschoenen dragen. Eventuele poederspatten op de huid moeten worden afgewassen met water en zeep.
Goedkeuringen & certificaten ASTM E 162:2016,ASTM E 662:2017,EN 45545-2