IHMEC – åpner for små og mellomstore bedrifter som vil eksportere til midtøstens bygg og anleggs markeder

IHMEC-prosjektet er en sammenslutning av små og mellomstore bedrifter i land rundt Østersjøen som sammen utvikler og eksporterer løsninger for innendørs hygiene til bygg- og anleggssektoren i Midtøsten. Prosjektet fører sammen relevante aktører fra Sverige, Estland og Finland til en felles sammenslutning som har som mål å selge nye og skreddersydde løsninger for innendørs hygiene til bygg- og anleggssektoren i Midtøsten. En av samarbeidspartnerne i prosjektet er HygTech Alliance.

Klimaet i Midtøsten gjør at befolkningen må oppholde seg mye innendørs. Det betyr at svært mange mennesker omgås hverandre daglig, på kjøpesentre, flyplasser, skoler og sykehus, noe som gjør dem utsatt for smitte. Det er skrikende behov for nye løsninger for å forhindre global spredning av alvorlige smitte.

Selv om Midtøsten er et lukrativt marked, er det ikke mulig for enkeltstående selskaper eller sammenslutninger å utnytte alle forretningsmulighetene. Skal en oppnå effektive resultater innenfor innendørs hygiene, må alle aktører innenfor planlegging, utforming, bygging og innredning av innendørsmiljøer være involvert. De fleste aktørene innenfor innendørs hygiene er imidlertid små eller mellomstore bedrifter og mangler de nødvendige kunnskapene og ressursene til å eksportere til vertsmarkeder det er stor avstand til, både geografisk og kulturelt. IHMEC har den nødvendige ekspertisen på lokal, innendørs hygiene og markedsføringskapasitet.

IHMEC har den nødvendige ekspertisen på lokal, innendørs hygiene og markedsføringskapasitet.

– Finner er pionerer på teknologi for innendørs hygiene. Det tekniske universitetet i Satakunta og handelshøyskolen ved universitetet i Turku har i samarbeid med et stort næringslivsnettverk siden 2012 forsket på løsninger for bedre innendørs hygiene, sier prosjektleder Tiina Mäkitalo-Keinonen fra handelshøyskolen i Turku.

Forskningsresultatene fra de «levende laboratoriene» har blitt behandlet, i samarbeid med bygginformasjonsstiftelsen, og resultert i en rekke retningslinjer for innendørs hygiene. Retningslinjene er omfattende og dekker en rekke temaer knyttet til innendørs hygiene. Retningslinjene danner grunnlaget for løsningene som utvikles gjennom IHMEC-prosjektet.

– Vårt tverrfaglige forskerteam har kartlagt retningslinjer og normer for innendørs hygiene. Basert på spørreundersøkelsen kan vi si at disse retningslinjene, utarbeidet av bygginformasjonsstiftelsen, er først i verden til å dekke innendørs hygiene så grundig. Retningslinjer er en vesentlig del av eksportkunnskapen vi tilbyr i prosjektet. De danner et kvalitativt kriterium og gjør innendørs hygiene synlig, sier seniorforsker Riika Mäkinen ved det tekniske universitetet i Satakunta.

Økning i eksport til Midtøsten

I IHMEC-prosjektet utfyller kompetansen til nasjonale sammenslutninger og samarbeidspartnere hverandre. Den ledende samarbeidspartneren, handelshøyskolen ved universitetet i Turku, har ansvar for planleggingen av eksportprogrammet for Midtøsten i samarbeid med universitetet i Uppsala. Forsknings- og referansedata for en rekke typer teknologi og materialer samles i en enkelt databank av den kongelige tekniske høyskolen i Stockholm.

IHMEC-prosjektteamet startet samarbeidet med Saudi-Arabia i forbindelse med innendørs hygiene ved å invitere Ibrahim Almafdali til Turku handelshøyskoles avdeling i Pori for å gi innsikt i saudiarabisk næringsliv.

– Estlendere er pionerer på modulær design, som gjør det mulig å integrere ulike løsninger. Prosjektet skal også bygge et såkalt modellområde i Saudi-Arabia, der kundene kan se hva hygieniske byggemetoder betyr i praksis, sier prosjektleder Mäkitalo-Keinonen.

En av samarbeidspartnerne i prosjektet er HygTech Alliance, en allianse av seks finske selskaper, som utvikler og markedsfører produkter for håndtering av innendørs hygiene og omfattende løsninger. Medlemmene i alliansen er Abloy, Isku Interior, Korpinen, Oras, Lojer og Teknos.

– Isku venter at prosjektet skal gi økt eksport til markedet i Midtøsten. Eksportpotensialet for markedet i Midtøsten er på titalls millioner euro, og finsk ekspertise på smittevern er svært anerkjent, sier Anne Laitinen, direktør for helse hos Isku Interior Ltd.

Prosjektet varer fra mars 2018 til februar 2021 og finansieres av Interreg Central Baltic-programmet. Det samlede prosjektbudsjettet er på 2,18 millioner euro.

Mer informasjon: Tiina Mäkitalo-Keinonen, tiina.makitalo-keinonen@utu.fi

HygTech Alliance

HygTech Alliance er en allianse av seks finske selskaper som utvikler og introduserer omfattende innendørs hygienehåndteringsløsninger og produkter.

ABLOY - automatiske dører og hygieniske Active-produkter, inkludert dørkhåndtak, snor for døråpnere og barrierer.

ISKU INTERIOR - Isku Health, verdens første møbelserie for å redusere spredning av infeksjoner.

KORPINEN - baderomsmøbler og produkter som tar hensyn til strenge hygienekrav.

ORAS - kontaktfrie, hygieniske, brukervennlige og sikre kraner som sparer vann og energi.

LOJER - antimikrobielle sykehusmøbler og hjelpemidler.

TEKNOS - Den aktive antimikrobielle komponenten i TIMANTTI CLEAN spesialakrylatmaling og INFRALIT EP/PE 8235 pulverlakk og klarlakk er sølvfosfatglass basert på BioCote®-teknologi, som gjør den malte overflaten hygienisk og er dokumentert å beskytte mot mange typer mikrober som bakterier og mugg.

www.hygtechalliance.com

Relaterte artikler