TEKNOWALL 07

Veggmaling

Vanntynnet akrylatmaling. Fullfør: matt.

Brukes til innvendige vegger og tak f.eks. i bo- og kontorlokaler. Malingen er enkel å påføre og gir en jevn, matt overflate med et behagelig utseende. Underlaget kan være av tre, betong, gips, kitt, murstein og forskjellige typer bygningsplater.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør nye overflater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Fjern eventuell gammel maling fra overflater som er malt med lim- eller kalkmaling. Vi anbefaler å sprøyte sparklede overflater som ikke er vannavstøtende og grunne med en løsemiddelbasert grunning, f.eks. FUTURA 3. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkelmasse fra TEKNOSPRO -serien. Den tørkede sparkel slipes ned og støvet fjernes. Mal betong, gips, sparkel, murstein, sponplater, gipsplater og fiberplateoverflater rett på med TEKNOWALL 07 veggmaling eller grunnes med TEKNOPRIMER 03 grunning. Ståloverflater grunnes med FERREX AQUA Antikorrosiv maling.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. Malingen tynnes med vann ved behov. Påfør en eller to ganger med pensel, rulle eller spray.

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikehold

Den endelige herdingen av malingen tar omtrent 4 uker under normale forhold, og deretter når overflaten sin endelige hardhet og holdbarhet. Før dette må malingsoverflaten behandles forsiktig. Malingsoverflaten kan rengjøres ved å tørke av med en nøytral (pH 6 - 8) vaskeoppløsning. Vaskeløsning og skitt fjernes ved å tørke og / eller skylle overflaten med rent vann. Rengjøringsverktøy, myk svamp eller lignende kan brukes som arbeidsverktøy. Grov børsting eller hard skrubbing må unngås. Fortynning av vaskemiddelprodusenten og andre instruksjoner for bruk bør følges under bruk.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 39 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Praktisk dekkevne Tidligere malt overflate: 10 - 12 m²/l. Sparklede overflater og trefiberplater: 7 - 10 m²/l. Betong- og gipsoverflater: 4 - 7 m²/l.
Tørketid - støvtørr etter 1/2 time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Farger Base 1 (hvit) og 3 kan tones til alle nyanser i interiørfargekartet. NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y.
Vaskbarhet og slitestyrke Slitestyrken på den malte overflaten er veldig god. Den malte overflaten kan vaskes. Våt-skrubb motstand, klasse 1 i henhold til EN 13300 (ISO 11998).
Emballasje Base 1 og 3: 2,7 L, 9 L. NCS S 0500-N og NCS S 0502-Y: 10 L.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket,Finnish Key Flag