TEKNOSPRO 7

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 40 % by volume
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering