TEKNOSEAL 4007-00

V-fugemasse

  • Sealer

TEKNOSEAL 4007-00 er et vannbasert produkt for å beskytte V-fuger og hjørnefuger på utvendig tre, f.eks. vinduer og dører.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.