TEKNOPLAST PRIMER 3

Epoxy primer

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning

TEKNOPLAST PRIMER 3 er en to-komponent løsemiddelbasert epoksy primer.

Brukes som primer på blåst stål i malingssystemer, som tåler mekanisk og kjemisk belastning. Brukes også som primer på syrefast stål, sink, aluminium, tynnplate og støpejern. Samt som mellomstrøk over sink epoxy og sink silikat primer i systemer. Malingen kan raskt overmales og er derfor egnet for hurtig produsjonsrytme. Malingen kan også påføres med en to-komponent sprøyte. Den er motstandsdyktig mot hardt slitasje, oljer, fett, løsemidler og kjemikalier. Når malingen påføres under temperaturer +10°C, bruk TEKNOPLAST-herder TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212.

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. ZINK OVERFLATER: Varmeforsinkete stålkonstruksjoner som utsettes for vær og vind, kan males hvis overflaten sandblåses (SaS), slik at hele overflaten blir matt. Passende blåsemidler er f.eks. aluminiumoksid og natursand. Maling anbefales ikke til varmeforsinkete konstruksjoner som skal senkes ned i vann eller jord. Til nye galvaniserte tynnplatekonstruksjoner anbefales sandblåsing (SaS). Overflater som er blitt matte pga. vær og vind, kan behandles med passende rensemiddel. ALUMINIUMSOVERFLATER: Overflatene behandles med egnet rensemiddel. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Shopprimer: KORRO E epoxy, KORRO SE zinkepoxy og KORRO SS zinksilikat shopprimere kan brukes etter behov.

Påføring

Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundig før bruk. For påføring anbefales airless spray, da man med denne metoden kan oppnå anbefalt filmlagtykkelse med en påføring. Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,019". Pensel eller rulle kan brukes til flekking på små områder. Hvis det brukes to-komponent sprøyte bør doseringspumpens blandingsforhold være 4:1. Under sprøyting bør doseringspumpens trykk kontrolleres for at sikre et korrekt blandingsforhold. Komponentene kan ikke fortynnes, hvis det brukes to-komponent sprøyte med fast blandingsforhold.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og produktets temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt. Ved bruk av TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 skal luftens og overflatens temperatur være over -5 °C. Malingens temperatur skal under blanding og påføring være over +15 °C.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 910 g/l
Flyktige organiske forbindelser (For blanding, blandingsforholdet mellom maling og herder er 4:1.) Ca. 440 g/l (teoretisk, i henhold til IED 2010/75/EU) 380 g/l (i henhold til China GB/T 23985-2009)
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Halvmatt
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tørketid - støvtørr 1 h (ISO 9117-3:2010)
Tørketid – håndteringstørr 4 h (ISO 9117-5:2012)
Tynner Standardfortynner: TEKNOSOLV 9506.
Rengjøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Farger Rød, gul, grå og hvid.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.