TEKNODUR 0050-60

Tørrstoff ca. 51 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 880 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Halvblank