TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-10

Vannfortynnbar grunning

Vannfortynnbar grunning.

Industriell overflatebehandling til MDF og annet inventar av tre.

Tørker hurtig. God fylde.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Anbefalt lagtykkelse 100-150 g/m²
Tørketid – slipbar ca. 45 min.
Rengjøring Til rengjøring av det brukte verktøyet brukes det vann eller rensevæske beregnet for vannfortynnet maling, TEKNOCLEAN 1949.