TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-80

Egnet for linjepåføring. Kun for interiørbruk.

God fylde. Gode flytegenskaper. Tørker hurtig.

Oppbevaring

Frostfritt, men ikke over 30°C. Oppbevares i tett lukket emballasje. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
Tørrstoff ca. 38 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 61 g/l
Tynner Vann.
Rengjøring Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.
Farger Svart.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.