INFRALIT PE 8315-08

Fleksibelt polyester pulver

  • Pulverlakk

INFRALIT PE 8315-08 er et TGIC-fritt polyester pulver basert på polyester harpiks. Ved forhøyet temperatur smelter pulveret, herder og danner så den endelige malingsfilmen.

INFRALIT polyester pulver er velegnet til lakkering av produkter innenfor metallindustrien, som krever en værbestandig overflate, og som ikke gulner ved påvirkning av varme eller ultrafiolett lys. Eksempler på bruk er f. eks konstruksjoner som er permanent utendørs. Egnetheten av polyester pulvermalingens metalliske farger til utvendig bruk bør diskuteres med malingsprodusenten.

INFRALIT polyester pulver danner en mekanisk og kjemisk resistent film, som har god korrosjonsbestandighet. Overflaten har god glansstabilitet, selv under utendørs forhold. INFRALIT PE 8315-08, 8316-08 og 8317-08 fleksibelt pulver er designet for forming etter pulverlakkering. Pulveret danner en malingsfilm som har god fleksibilitet for bøying og forming. N 45545-2:2013+A1:2015 Jernbane-brannsikring av jernbanevogner. Kravklasser R1, R7, R10 & R17 - Fareklasser HL1, HL2 & HL3.

Glans Blank
Anbefalt lagtykkelse Den anbefalte filmtykkelsen er 60 - 80 µm. Hvis filmtykkelsen overskrider 80 µm, kan det føre til dårligere formings fleksibilitet.
Sprøyting TRIBO/CORONA
Herdetid 10 min/180°C (metall temperatur)
Godkjennelser og sertifikater