AQUATOP 2600-24

Topcoat til sprøytepåføring

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Glans Halvblank
Tonesystem Teknocolor,Teknomix,TeknosNGI
Anbefalt lagtykkelse 150-300 μm våt
Tørketid – forsert tørking Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden.
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.