Utendørs husmalinger testet og godkjent i brannklasse D

For å støtte våre samarbeidspartnere rundt usikkerheten som gjelder «brannklassifisering av malt kledning», har Teknos nå gjennomført mer enn 60 branntester på systemer med ubehandlet og industriell malt kledning samt utendørs husmaling påført manuelt med pensel.

Vi er stolte over å kunne informere om at alle våre testede systemer i alle farger, inkludert utendørs husmalinger, består kravene og oppnår brannklasse D.

Dermed kan entreprenører, malermestere og forbrukere trygt benytte Drywood Visa, Drywood Mesterens Husmaling og Nordica EKO til ferdigstillelse eller vedlikehold av malte kledninger på bygg, uten å forringe de branntekniske egenskapene.

Eiere av et bygg har ansvaret for at bygget skal være trygt å benytte og at det benyttes til det formål det er egnet og godkjent for. Det er eiers ansvar å sikre, vedlikeholde og kontrollere bygget slik at sikkerheten opprettholdes. I den sammenheng skal vedlikehold av kledning utføres med maling som ikke forringer de branntekniske egenskapene og opprettholder kledningens brannklasse D.

Husbyggerfirmaer og entreprenører påfører gjerne et siste penselstrøk med husmaling etter at et nytt hus er satt opp og kledningen er montert. Disse kan nå dokumentere at kledningen oppfyller de branntekniske egenskapene ved å benytte våre godkjente husmalinger.

FIGRA –«Fire Growth» og «Rate Index» – er hovedkriteriet for brannklasse D. Med dette menes at maks varmeavgivelse ikke får overstige 750 W/s - alle Teknos malingssystemer og husmalinger til kledning er innenfor dette kravet.

Tabellen nedenfor viser et utvalg av Teknos sine husmalingsprodukter i kombinasjon med industrielt påført grunning eller industrielt påført grunning og mellomstrøk. Alle systemer, inklusive alle farger, oppfyller brannteknisk klassifisering

imageqcqmr.png

Med vennlig hilsen

Tore Pedersen

Administrerende direktør

Teknos Norge AS

 

Administrerende direktør

Tore Pedersen 

Mobil 93 21 10 78

tore.pedersen@teknos.com

Informasjonsskriv vedrørende brannklassifisering av malt kledning

Last ned dokmentet her

Informasjon om produkter og systemer med FIGRA verdier

Tabell viser hvilke produkter og systemer som er ferdig testet og godkjent etter EN 13501‐1:2018: ‐ D‐s2,d0

Last ned dokumentet her

Utendørs husmalinger testet og godkjent i brannklasse D

Drywood Mesterens Husmaling

Nordica Eko Husmaling

Drywood Visa Husmaling