Teknos har publisert sin rapport om Ikke-finansiell informasjon

Teknos har publisert en konsernrapport om Ikke-finansiell informasjon (NFI, non-financial information). Rapporten beskriver hvordan bærekraft implementeres hos Teknos og selskapets bærekraftstiltak i 2019. Rapporten presenterer også sentrale ikke-finansielle indikatorer og risikoer knyttet til miljø, personell, egen drift og forsyningskjeden. Rapporten er publisert for andre gang.

"Vi har investert i bærekraft i et par år nå som en del av vår nye strategi. Vi mener at rapporten er en fin måte å øke åpenheten om vår virksomhet. I tillegg til rapporten har vi selvsagt som mål å kommunisere om våre bærekraftstiltak gjennom året, sier Paula Salastie, CEO i Teknos Group.

Teknos Corporate Social Responsibility Program er delt inn i fire områder: Bærekraftige løsninger og tjenester, ansvarlig drift og forsyningskjede, utdanning av personell og fremtidige generasjoner.

Teknos arbeider hele tiden med å utvikle overflatebehandlings produkter som er mer holdbare og sikre for både miljø og menneskers helse. Å redusere andelen farlige kjemikalier og VOC i produkter er eksempler på slike løsninger, og bærekraft har blitt en enda mer integrert del i FoU enn noen gang før.

"Ikke alle er klar over at våre produkter og kompetanse innen overflatebehandling kan benyttes på mye mer enn bare tradisjonelle overflater, men også på ikke-konvensjonelle måter. Hygienisk maling, brannhemmende maling eller papirflasken som er utviklet i samarbeid med industrimarkedsledere, er eksempler på slike løsninger," sier Salastie.

Samarbeid er nøkkelen

Samarbeid spiller en viktig rolle i Teknos' bærekraftstrategi.

"Ved å hjelpe våre kunder med å nå sine bærekrafts mål, er vår positive innvirkning større. I tillegg til produkter med lang holdbarhet trener vi våre kunder for å bidra til å spare energi på deres malelinje eller prosesser, redusere malingsavfall i produksjon eller for å sikre sikker bruk av kjemikalier. Gjennom samarbeid kan vi utnytte kompetanse fra ulike felt og sammen utvikle løsninger som er innovative og bedre for miljøet, forteller Salastie.

I fjor investerte Teknos i bærekraft og lederopplæring og integrering av Corporate Social Responsibility-programmet i selskapets funksjoner. Det er ennå litt tidlig å si hvordan dagens pandemi vil påvirke bærekraftstiltak i fremtiden, men den kjemiske industrien mener at pandemien på den ene siden vil øke presset på selskaper for å beskytte innbyggerne mot kjemikalier og på den annen side øke etterspørselen etter funksjonelle overflatebehandlinger. På den positive siden har pandemien, i hvert fall hos Teknos, ført til mer fjernarbeid, virtuell opplæring og møte virksomhet, noe som fører til redusert reising.

"Begrepet bærekraftig endrer seg kontinuerlig, og arbeidet vårt er bare i begynnelsen. Ikke alt kan gjøres på en gang, men vi har tatt et godt steg i riktig retning. Vi er virkelig forpliktet til å gjøre vårt selskap mer bærekraftig på alle områder og å utføre vår visjon "We make the world last longer". I år har vi som mål å øke vår forståelse av klimavirkningene av vår egen virksomhet, og skape mer enhetlig praksis innen energieffektivitet og avfallshåndtering, sier Salastie.

Teknos non financial statement 2019