Teknos "makes the world last longer"

Teknos har skissert konsernets bærekraftsmål som en del av strategifornyelsen for 2019–2025. Målet er å bli den mest ansvarlige aktøren i bransjen og få verden til å vare lenger gjennom tett samarbeid med interessenter og ved å investere i å utvikle eksepsjonelle kundeløsninger og styrke de ansattes kompetanse. Satsningsområdene for programmet er: Bærekraftige løsninger og tjenester, Ansvarlig drift og forsyningskjede, Utvikling av mennesker og Fremtidige generasjoner.

«For oss betyr bærekraft to ting: For det første at vi investerer mesteparten av fortjenesten vår tilbake i selskapet, og investerer i medarbeiderne våre og deres ferdigheter. På denne måten kan vi utvikle samfunnet ved å dele kompetansen vår videre gjennom for eksempel kundeopplæring eller sosiale aktiviteter. For det andre føler vi at det er viktig for oss å støtte kundene våre for at de skal nå deres bærekraftsmål. Dette vil hjelpe oss med å påvirke positivt i enda større grad», sier Paula Salastie, CEO, Teknos-konsernet.

I praksis betyr dette at Teknos er opptatt av å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester som gjør det mulig for selskapets kunder blant annet å spare energi, forlenge produktenes levetid og redusere mengden av farlige kjemikalier i produktene sine. I de kommende årene vil selskapet fokusere på forskning på biobaserte og sekundære råvarer og deres innlemming i produktene sine. Land- og funksjonsspesifikke road-maps utvikles for tiden til å støtte CSR-programmet.

Som en del av arbeidet har Teknos for første gang også publisert en non-financial statement. Selskapet forplikter seg til å utvikle sin bærekraftsrapportering i samsvar med interessene og forventningene til eksterne og interne interessenter.

Bærekraftig tenking eller ansvarlige innovasjoner er ikke nytt for Teknos. Bærekraft har i årevis vært styrende for selskapets drift og produktutvikling. Det kommer fra verdiene til familiebedriften, bedriftskulturen og viljen til å se langt inn i fremtiden i stedet for bare til neste kvartal. Som fjerde generasjon i det familieeide selskapet, ønsker Salastie å pleie selskapet som sitt eget barn. Hun snakker om å sikre kontinuitet for både selskapet og planeten.

«Bærekraft kan også være små handlinger som du ikke forventer noe tilbake for, ting som gjør interessentene våre glade. Derfor er ikke bærekraft bare noe vi realiserer gjennom samfunnsansvarsprogrammet vårt, men det er integrert i den daglige driften.»

«Vi ønsker at menneskers bomiljø skal være like bra som nå – eller bedre – i fremtiden. Dette betyr ikke bare å ta hensyn til miljøspørsmål, men også både sikre kontinuitet for selskapet og investere i trivsel og utvikling for medarbeiderne våre. Når vi utvikler selskapet med tanke på den langsiktige fremtiden, garanterer vi at vi vil kunne fortsette å vokse og utvikle oss, skape arbeidsplasser, innovere og utvikle mer bærekraftige og bedre produkter, og investere i ansattes trivsel og sikkerhet», understreker Salastie.

Ifølge Salastie er Teknos godt plassert til å bygge en mer bærekraftig verden.

«Vi støttes av sterk innovasjonskompetanse og dyktige og motiverte medarbeidere. Som en familiedrevet virksomhet er trumfkortene våre smidighet og muligheten til å ta raske beslutninger. Vårt kundefokus og mange års utmerkede kundeforhold hjelper oss å samarbeide tett med kundene våre på dette feltet», mener Salastie.