TEKNOCOAT AQUA PRIMER     1867-50

Sveķainām koksnēm māzeru vietās var mainīties krāsa, ko rada sveķu izplūšana. Sveķu pigmenti var izraisīt dzeltēšanu uz krāsas virsmas, it īpaši uz balta un necaurspīdīga pārklājuma. Lai novērstu krāsas maiņu, ir nepieciešama īpaša gruntskrāsa.

Šim nolūkam uzņēmums Teknos ir izstrādājis jaunāko māzeru hermētiķi TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50. Skābi saturošā, baltā gruntskrāsa ir īpaši izstrādāta māzerainai priedes koksnei, ko izmanto iekštelpās. TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50 sasaista krāsvielas sveķos un nodrošina, ka tās paliek koksnē. Tas novērš, ka priedes māzeru vietas maina krāsu virsējā pārklājumā, uzklājot baltu vai gaišu un necaurspīdīgu krāsu.